Kişisel Verilerin Korunması​

Şirketimiz MIND Yönetim ve Gelişim Danışmanlığı A.Ş. veri sorumlusu sıfatı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla hareket etmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum için gerekliliklerin layıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturmuştur. Amacımız Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir.

Aşağıda yer alan bağlantılardan ilgili sayfaları ziyaret edebilirsiniz.