Search
b2-260x375-4

Gelişim ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Kurum Strateji ve Hedeflerine Paralel Yetenek Değerlendirmesi

Amacımız kurumların hedef ve stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duydukları yetkinliklere uygun yetenek yönetimi, kariyer planlama, eleman alımı, terfi ve gelişim programlarını oluşturmalarına, bireylerin kariyerleri doğrultusunda gelişim ihtiyaçlarının farkında olmalarına ve kişisel gelişim planlarını yapmalarına destek olmaktır.

Bu amaç için gerçekleştirdiğimiz Gelişim/Değerlendirme Merkezi Uygulamaları, kurumun, potansiyel veya mevcut insan kaynağını önceden amaca uygun tasarlamış araçlar vasıtası ile gözlemleme/analiz etme ve ölçümleme çalışmalarının bütününü kapsar.

Bu değerlendirmeler klasik yüz yüze yaklaşımlarla olduğu gibi Pinsight dijital platformunda web ortamında gerçekleştirilen iş simülasyonları ile de yapılabilmektedir.

Uygulamalar performans ve potansiyel değerlendirme, gelişim ihtiyaçlarını belirleme, yetenek yönetimi, yedekleme ve kariyer planlama gibi süreçlere detaylı veri sağlamaktadır.

Değerlendirme Süreçleri

Değerlendirme Sürecinin Üç Temel Aşaması

  • Tasarım: Kurum ihtiyaç ve beklentilerini netleştirmek, yetkinlik tanımlarını oluşturmak/benimsemek, özgün bir tasarım yapmak.

 

  • Uygulama: Deneyimli danışmanlarla yetkinliklere göre uyumlandırılmış araçlar kullanarak gözlem ve analize dayalı ölçümleme yapmak.

 

  • Sonuç ve Raporlama:

– Kuruma beklentileri çerçevesinde karar alabilecekleri bulgular sunmak, gelişim planlamasına ışık tutmak,

– Katılımcıya kariyeri için destek olacak güçlü ve gelişim alanlarını aktarmak, gelişim için yönlendirmek,

Pinsight dijital platformunda yetenek yönetimine girdi sağlayacak analizlerle katılımcıların hazır olma durumu ile yedekleme, bench, 9-box gibi sonuçlar üretmek.