23 yıllık deneyimi içinde; banka, sigorta, yatırım, leasing, faktöring, ilaç, hastanecilik sektörlerinde İnsan Kaynakları yöneticisi olarak çalışmış; danışmanlık şirketi yönetmiş; üniversite (eğitim), perakende, enerji, otomotiv, ev gereçleri, tekstil (hazır giyim), telekomünikasyon, mağazacılık, lojistik vb. sektörlere danışmanlık yapmıştır. Bu görevleri orta veya büyük ölçekli firmalarda icra ederken “insan kaynakları disiplini ve değişim yönetimi” içine giren tüm işlere ilişkin bilgi ve beceri sahibi olmuştur. Adler Koçluk Sertikası vardır.

Uzmanlık alanları:

  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi- Kurumsal Koçluk, Mentörlük
  • Değişim Yönetimi- Organizasyonel Yapılanma- İş Süreçleri Analizi ve Tasarımı- İş Analizi ve İş Gücü Planlama
  • Performans Yönetimi- Motivasyon Yönetimi- Stratejik Eğitim ve Gelişim Yönetimi
  • Örgüt İçi Algı ve İletişim Yönetimi- Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı
  • Yetkinlik Bazlı İşe Alım- Oryantasyon ve Tutundurma
  • Yetenek Yönetimi- Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
  • Eğitim Tasarımı- Oyunlaştırma/ yetişkinlere oyunla eğitim aktarımı
  • Kurucu olma, iş ve strateji geliştirme, sistematik süreçler oluşturma
  • Kurumsal kültür değişimi içinde proje yönetimi
Sidebar: