RWE
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Alliance Boots
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
EnerjiSA
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Mondelez
Gelişim Merkezi Projesi
Development Center Project
Anadolu Sigorta
Norm Kadro Belirleme Projesi: İş Analizi, İş gücünün saptanması
Rightsizing Project: Business Analyses, Determination of work force
Bayer
Eğitim ve Gelişim Hizmetleri: Gelişim / Değerlendirme Merkezi, Koçluk, Eğitim
Learning and Development Consultancy: Assessment Center, Coaching
VMware
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
SoftTech
Stratejik Hedefler Doğrultusunda Süreç Analizi: Performans Yönetimi, Eğitim, Prim, Ödüllendirme, Kariyer Planlama, İşe Alım, İK İş Planları, Organizasyon yapılandırma süreçlerinin tanımı
Strategic Targets Oriented Process Analyses: Performance Management, Education, Premium, Awarding, Career Planning, Recruitment, HR Business Plans, Organizational Development
Eczacıbaşı Holding
Bilgi Teknolojileri Değerlendirme Merkezi, Teknik Yetkinlik Projesi
Information Technologies Assessment Center, Technical Competence Project
Nestle
360 Derece Değerlendirme, Eleman Seçme ve Yerleştirme
360 Degree Assesment, Executive Search
Sanofi Aventis
Eğitim ve Gelişim Hizmetleri: Yönetici Koçluğu, Ekip Koçluğu, Gelişim ve Eğitim Programları, 360 Derece Değerlendirme
Learning and Development Consultancy: Executive Coaching, Team Coaching, 360 Degree Assessment
AVEA
Gelişim Merkezi Projeleri, Teknik Yetkinlik Projesi
Development Center Project
T.İş Bankası
Müşteri Odaklı Dönüşüm Projesi Değerlendirme Merkezi
Customer Oriented Change Project Assessment Center
KrediVer
Ekip Koçluğu Projesi: Üst yönetim ekibinin hedefleri doğrultusunda yüksek performansla çalışmalarına katkı sağlamak
Team Coaching Project
Borusan Telekom
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Turkcell
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı ve İş Analizi: İşe alımların rekabetçi bir hız ve kalitede gerçekleşmesi, İş Tanımlarının Standartlaştırılması
Human Resources Outsource and Job Analysis Project: Competitive speed and quality standards, Standardization of Job Descriptions
Balparmak
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
BAT
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Global Bilgi
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Lila Kağıt
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Tüpraş
Norm Kadro ve Organizasyon Projesi: İş değerleme, İş gücünün saptanması, Örgüt Analizi, Organizasyon Yeniden Yapılandırma, Unvan Yapısı
Right Sizing and Organizational Development Project: Business Analyses, Determination of Work Force, Organizational Restructuring, Title Structure
MNG Bank
Yeniden Yapılanma Projesi: Vizyon ve Misyon Belirleme, İş Süreçleri, Organizasyonel Yapılanma, İş Tanımları ve Profiller
Restructuring Project: Vision and Mission, Business Processes, Job Descriptions and Profiles
Erdemir
Norm Kadro Belirleme Projesi: İş Analizi, Organizasyon Yeniden Yapılanma, Norm Kadro, Unvan Yapısı
Rightsizing and Organizational Restructuring Project Business analyses, Determination of work force, Revision of job title structure
Petrol Ofisi
İnsan Kaynakları Alt Yapı Projesi: Organizasyon yapısının yenilenmesi, İnsan Kaynakları Süreçleri, Ücret ve Performans Değerlendirme Sistemi, İş Tanımları, Yetkinlikler, Eleman Seçimi
Human Resources Infrastructure Project: Organizational Restructuring, Title Management System, Salary Structure, Recruitment
Coca Cola
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Vodafone
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Microsoft
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı, Yetenek Yönetimi
Executive Search, Talent Management
Ray Sigorta
İş Süreçleri Analizi ve İnsan Kaynakları Danışmanlık Projesi: İş Süreçlerinin incelenmesi, iyileştirilmesi, yeniden tasarlanması, Kritik İş Süreçlerinin belirlenmesi, Ücret Sistemi, Performans Değerlendirme Sistemi, Görev tanımları
Business Process Analyses and Human Resources Consultancy Project: Determination of critical business processes, Payment System, Performance Evaluation System, Job Definitions
Hewlett Packard
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı, 360 Derece Değerlendirme
Executive Search, 360 Degree Assessment
UBS
Eğitim ve Gelişim Çalışmaları
Learning and Development Consultancy
Inteltek
Smartsizing Projesi
Smartsizing Project
Pozitif
Organizasyon ve Süreç Yapılanması Projesi
Organization and Process Structuring Project
Probil
Stratejik Planlama
Strategical Planning
Zorlu Holding
Yönetici Arama, Değerlendirme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Executive Search
Travertine Bros.
İklim Analizi ve İnsan Kaynakları Danışmanlık Projesi: Organizasyon ve Ünvan yapısının oluşturulması, İş Değerleme, Performans Değerlendirme Sistemi
Human Resources Consultancy Project: Construction of Organization and Title Structure, Job Evaluation - grading, Performance Evaluation System

İŞ FIRSATLARI

CV'leriniz için e-posta adresimiz: cv@mind.com.tr
Hepsini gör »      
« Şubat 2018 »
PztSalıÇarPerCumCtsPaz
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
"Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz."
Montaigne