Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Giz Plaza, No:9/78 Giriş Katı Sarıyer/İstanbul

Gelişim/Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Search
b2-260x375-4

Gelişim/Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Kurum Strateji ve Hedeflerine Paralel Yetenek Değerlendirmesi

Amacımız kurumların hedef ve stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duydukları yetkinliklere uygun yetenek yönetimi, kariyer planlama, eleman alımı, terfi ve gelişim programlarını oluşturmalarına, bireylerin kariyerleri doğrultusunda gelişim ihtiyaçlarının farkında olmalarına ve kendi gelişim planlarını yapmalarına destek olmaktır.

Bu amaç için gerçekleştirdiğimiz Gelişim/Değerlendirme Merkezi Uygulamaları, kurumun, potansiyel veya mevcut insan kaynağını önceden amaca uygun tasarlamış araçlar vasıtası ile gözlemleme/analiz etme ve ölçümleme çalışmalarının bütününü kapsar.

Bu amacı etkin olarak gerçekleştirmek için üç temel aşama bulunmaktadır:

1. Tasarım: Kurum beklentilerini net olarak anlamak, yetkinlik tanımlarını oluşturmak/benimsemek, bu doğrultuda özgün bir tasarım yapmak.

2. Uygulama: Deneyimli danışmanlarla yetkinliklere göre uyumlandırılmış araçlar kullanarak gözlem ve analize dayalı ölçümleme yapmak.

3. Sonuç ve Raporlama:

a. Kuruma beklentileri çerçevesinde karar alabilecekleri bulgular sunmak, gelişim planlamasına ışık tutmak,
b. Katılımcıya kariyeri için destek olacak güçlü ve gelişim alanlarını aktarmak, gelişim için yönlendirmek.

Bu uygulama performans ve potansiyel değerlendirme, gelişim ihtiyaçlarını belirleme, yetenek yönetimi, yedekleme ve kariyer planlama gibi süreçlere detaylı veri sağlar.

Uygulamalarda ihtiyaca göre Kişilik Envanteri ve Zihinsel Yetenek Testleri kullanılmaktadır.